Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008

ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΠΙΟΥ

.
.
.

.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Τον γέροντα καλόν πατέρα μου,
τον αγαπώντα με το ίδιο πάντα'
τον γέροντα καλόν πατέρα μου θρηνώ
που πέθανε προχθές, ολίγο πριν χαράξει.

Ιησού Χριστέ, τα παραγγέλματα
της ιεροτάτης εκκλησίας σου να τηρώ
εις κάθε πράξιν μου, εις κάθε λόγον,
εις κάθε σκέψι είν' η προσπάθεια μου
η καθημερινή. Κι όσους σε αρνούνται
τους αποστρέφομαι.-- Αλλά τώρα θρηνώ'
οδύρομαι, Χριστέ, για τον πατέρα μου
μ' όλο που ήτανε -- φρικτόν ειπείν --
στο επικατάρατον Σεράπιον ιερεύς.

[124, 1926] Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗς

Fayum: Ιερεύς του Σεράπιου

http://www.kavafis.gr/